Backup-script for MySQL

Robert AndresenProgramming Leave a Comment

Shell script for backing up MySQL database. I am running this on a Centos 7 DB-server with MariaDB, but should work on most OS and MySQL installations. This is only an example, and the script is without any warranty. Create a .sh file Edit the .sh file The basics Delete old backups in folder: Where +3 is number of days. …

Nyttige lenker ved webutvikling

Robert AndresenProgramming Leave a Comment

Starte med webutvikling? Video Treehouse Treehouse har video-kurs med både tekstbaserte- og kode oppgaver. Lenke: https://teamtreehouse.com/ Pris: $25 hver måned Språk: Engelsk W3Cschools Denne siden kan du både bruke som referanse for å finne ut hva ting er for noe, gå gjennom enkle leksjoner, samt prøve kodesnutter. Lenke: http://www.w3schools.com/ Pris: Gratis Språk: Engelsk YouTube, «Hjemmeside» Deler: HTML / CSS Hvordan kode HTML …